Vectura bruker javascript (js) på sine sider. Vi har oppdaget at din browser ikke støtter js eller at js er skrudd av.

Ken Ove Nyhus
Administrerende Direktør

Ken Ove har befalsskole og teknisk utdannelse fra forsvaret og har i tillegg en mastergrad fra BI innen logistikk, ledelse og strategi. Han har lang og bred ledererfaring fra produksjon og logistikk og har også jobbet som bedrifts-rådgiver innen logistikk og strategi. I hele karrieren har han jobbet med endringsledelse, kontinuerlige forbedringer og optimalisering av verdikjeder. Ken Ove har omfattende erfaring med effektiviseringsprosesser og 
organisasjonsutvikling som CEO fra organisasjoner innen varehandel, produksjon og bygg og anlegg.Elisabeth Utne
Finans

Elisabeth har lang erfaring som logistikk og produksjon Business Controller fra Ringnes, Gate Gourmet og Arcus Norway. Elisabeth har en Bachelor innen international business and management fra EBS London.Håvard Berg
IT og FU

Håvard kommer fra Ringnes, hvor han i 30 år har jobbet med logistikk og automasjon. Han har erfaring innen lagerstyringssystemer, automatisk lager/ plukkløsninger, utvikling av KPI systemer, effektivisering og flytoptimalisering.Han har vært med i en rekke større prosjekter både i og utenfor Norge. Håvard har leder erfaring både for operatører og funksjonærer gjennom mange år.
Lasse Hansen

HR

Lasse er utdannet sivilmarkedsfører, med spesialretning i statistikk og internasjonal markedsføring.

Han har jobbet i Vectura AS siden 2002 og har i disse årene virket som assisterende skiftleder og skiftleder.

Lasse var hovedtillitsvalgt og leder for funksjonærklubben i Arcus og Vectura i 9 år, og har vært styremedlem i henholdsvis Arcus-Gruppen AS (2008-2013) og Vectura AS (2013-dd).Tone Lystad
Salg og Marked

Tone har sin bakgrunn innen varehandel og logistikk av alkoholholdige drikkevarer.
Hun har mange års erfaring som leder for kundeservice, salg, forretningsutvikling, masterdata og lagercontroll. 
Tone hadde i tiden før hun ble ansatt i Vectura en sentral rolle hos VSD/Skanlog. Telefon 99 54 54 58

Bjørn Christer Fredriksen
Innkjøp

Bjørn Christer har 12 års leder og operativ erfaring fra 3 og 4. partslogistikk i drikkevarebransjen med fokus på innkjøp, inngående transport og fortolling.  
Han har utdannelse innenfor Business Administration og Supply Chain Management.                        


Jonas Matsson
Interim HSEQ & Logistics Manager

Jonas er en engasjert og erfaren leder med en bakgrunn fra Diplom-is, hvor han jobbet som lagerleder. Gjennom sin karriere har Jonas vist fremragende ferdigheter i å optimere lagerflyt og forbedre logistikkprosesser.

Inti Johan Castro
Planleggingssjef

Inti er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi med spesialisering
i finans og optimering fra NTNU.

Han har tidligere bakgrunn fra konsulentbransjen hvor han har jobbet på prosjekter
innenfor et bredt spekter av bransjer med hovedvekt innenfor forbedringsprosjekter i logistikkselskaper.