Vectura bruker javascript (js) på sine sider. Vi har oppdaget at din browser ikke støtter js eller at js er skrudd av.
Distribusjon

Som eneste drikkevareleverandør i Norge har Vectura landsdekkende distribusjon til både Horeca og AS Vinmonopolet.

På østlandet har vi egen distribusjon med ca. 20 biler. For resten av landet har Vectura en samarbeidsavtaler med Bring og DB Schenker, for fremføring og distribusjon. 


Som et ledd i vår satsning mot en grønnere logistikk, startet vi i 2020 firmaet BevLink sammen med Skanlog og Cuveco. BevLink leverer foreløpig, via DB Schenker til et 40-tall Vinmonopolbutikker nord i landet. Dette vil spare miljøet for tusenvis av kjørte kilometer årlig.